+48 52 35 46 155
+48 52 566 82 74

Email:

Środki czyszczące - CITOCLYN

Środki czyszczące - CITOCLYN

CITOCLYN - Środki czyszczące do fleksodruku

Doskonałe czyszczenie kliszy i wałków rastrowych

Opracowany specjalnie z myślą o szybkim i dokładnym czyszczeniu klisz i wałków rastrowych.

Stacja mieszająca - FDS - MIX Direct

CITOCLYN Uni Plus

CITOCLYN Uni Plus to środek czyszczączy o szybkim działaniu do ręcznego i automatycznego czyszczenia klisz, do czyszczenia maszyn oraz do urządzeń czyszczenia części. CITOCLYN Uni Plus nadaje się również do codziennego czyszczenia wałków rastrowych i klisz drukarskich w maszynach fleksograficznych, nawet w przypadku trudnych do czyszczenia farb drukarskich. Sita są utrzymywane w czystości, dzięki czemu osiągana jest jednolita gęstość atramentu. Ze względu na zasadowe pH koncentratu oraz fakt, że nie podlega on obowiązkowemu oznaczaniu zagrożeń zgodnie z przepisami CLP, posiada szczególnie silne działanie czyszczące oraz niski potencjał zagrożenia dla użytkowników.

 • Produkt niesklasyfikowany
 • Mała pienistość
 • Czyszczenie bez pozostałości
 • Po wyczyszczeniu klisze nie sklejają się
 • Możliwość wykorzystania w podgrzewanych urządzeniach do mycia walców
 • Zalecane rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:5 do 1:10
 • Certyfikowany jako bezpieczny do czyszczenia form drukarskich i wałków rastrowych do druku opakowań spożywczych (materiałów mających kontakt z żywnością) Zgodny z sekcjami 3 i 17 rozporządzenia WE nr 1935/2004 dotyczącego materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 • Maksymalna temperatura dla automatycznych urządzeń myjących 50°C
 • Niesklasyfikowany
 • Zasadowy (pH 10 – 11)
 • Mała pienistość
 • Duża skuteczność czyszczenia
 • Nie niszczący klisz
 • Całkowicie rozpuszczalny w wodzie
 • Brak śladów czyszczenia
 • Usuwa osady wapnia
 • LZO x < 1,5% (2010/75/UE)
 • Nie zawiera AOX
 • WGK 1
 • Gęstość 1,023 g/cm3

* pojemnik 1 litr wyłącznie do celów testowych

Opis Numer artykułu
CITOCLYN Uni Plus 1,000 litrów BMC06000
CITOCLYN Uni Plus 1 litr * BMC06001
CITOCLYN Uni Plus 20 litrów BMC06020
CITOCLYN Uni Plus 200 litrów BMC06200
CITOCLYN Uni Plus 600 litrów BMC06600

CITOCLYN Uni Eco

CITOCLYN Uni Eco to środek czyszczączy o szybkim działaniu do ręcznego i automatycznego czyszczenia klisz, do czyszczenia maszyn oraz do urządzeń czyszczenia części. CITOCLYN Uni Eco nadaje się do codziennego czyszczenia wałków rastrowych i klisz w maszynach fleksodrukowych. Rastry są utrzymywane w czystości, tak by uzyskać niezmienną grubość farby

 • Produkt niesklasyfikowany
 • Mała pienistość
 • Brak śladów czyszczenia
 • Po wyczyszczeniu klisze nie sklejają się
 • Możliwość wykorzystania w podgrzewanych urządzeniach do mycia walców
 • Zalecane rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:5 do 1:10
 • Maksymalna temperatura dla automatycznych urządzeń myjących 50°C
 • Niesklasyfikowany
 • Łagodnie zasadowy (pH 8 – 9)
 • Mała pienistość
 • Duża skuteczność czyszczenia
 • Nie niszczący klisz
 • Całkowicie rozpuszczalny w wodzie
 • Brak śladów czyszczenia
 • Usuwa osady wapnia
 • Nie zawiera LZO
 • Nie zawiera AOX
 • WGK 1

* pojemnik 1 litr wyłącznie do celów testowych

Opis Numer artykułu
CITOCLYN Uni Eco 1,000 litrów BMC02000
CITOCLYN Uni Eco 1 litr * BMC02001
CITOCLYN Uni Eco 20 litrów BMC02020
CITOCLYN Uni Eco 200 litrów BMC02200
CITOCLYN Uni Eco 600 litrów BMC02600

CITOCLYN Base

CITOCLYN Base to ekonomiczny i wydajny detergent do codziennego ręcznego i automatycznego czyszczenia form drukarskich i wałków rastrowych oraz czyszczenia maszyn.

Środek do czyszczenia flekso, idealnie nadaje się czyszczenia trudnozmywalnych farb drukarskich w druku fleksograficznym. CITOCLYN Base jest również dobrym wyborem do codziennego czyszczenia.

 • Zalecane rozcieńczenie z wodą 1:5 do 1:10
 • Zasadowy (pH 11,3)
 • Szybki efekt czyszczenia
 • Duża skuteczność czyszczenia
 • Nie niszczący klisz
 • Całkowicie rozpuszczalny w wodzie
 • Brak śladów czyszczenia
 • Usuwa osady wapnia
 • Hamowanie korozji
 • LZO x < 1,2% (2010/75/UE)
 • Nie zawiera AOX
 • WGK 1
 • Gęstość 1,01 g/cm3

* pojemnik 1 litr wyłącznie do celów testowych

Opis Numer artykułu
CITOCLYN Base 1,000 litrów BMC08000
CITOCLYN Base 1 litr * BMC08001
CITOCLYN Base 20 litrów BMC08020
CITOCLYN Base 200 litrów BMC08200
CITOCLYN Base 600 litrów BMC08600

CITOCLYN Man

CITOCLYN Man to środek czyszczący do fleksodruku przeznaczony do usuwania przyschniętej farby drukarskiej oraz do ręcznego czyszczenia klisz lub wałków rastrowych poza maszyną drukarską

 • Brak śladów czyszczenia
 • Zalecane rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:10
 • Maksymalna temperatura dla automatycznych urządzeń myjących 50°C
 • Wysoko zasadowy (pH 13 – 14)
 • Duża szybkość czyszczenia
 • Duża wydajność czyszczenia
 • Nie niszczący klisz
 • Całkowicie rozpuszczalny w wodzie
 • Brak śladów czyszczenia
 • VOC: x < 0,25 %
 • Nie zawiera AOX
 • WGK 1

* pojemnik 1 litr wyłącznie do celów testowych

Opis Numer artykułu
CITOCLYN Man 1,000 litrów BMC03000
CITOCLYN Man 1 litr * BMC03001
CITOCLYN Man 20 litrów BMC03020
CITOCLYN Man 200 litrów BMC03200
CITOCLYN Man 600 litrów BMC03600

CITOCLYN Anilox

CITOCLYN Anilox jest wspaniałym środkiem czyszczącym do ręcznego lub automatycznego czyszczenia w zewnętrznych urządzeniach do czyszczenia wałków rastrowych

 • Doskonałe czyszczenie wgłębne
 • Mała pienistość
 • Możliwość wykorzystania w podgrzewanych urządzeniach do mycia wałków
 • Nie pozostawiające śladów suszenie
 • W przypadku ręcznego czyszczenia stosować produkt w czystej formie lub po rozcieńczeniu z wodą w stosunku do 1:2 
 • W zależności od stopnia zabrudzenia pozostawić na kilka minut do całkowitego odparowania, a następnie przepłukać czystą wodą
 • W przypadku automatycznego czyszczenia stosować produkt po rozcieńczeniu z wodą w stosunku do 1:5
 • Maksymalna temperatura dla automatycznych urządzeń myjących 40°C
 • Wysoko zasadowy (pH 13 – 14)
 • Duża szybkość czyszczenia
 • Doskonałe czyszczenie wgłębne
 • Maksymalna skuteczność czyszczenia
 • Mała pienistość
 • Całkowicie rozpuszczalny w wodzie
 • Brak śladów czyszczenia
 • Usuwa osady wapnia
 • LZO: x < 3,0 %
 • Nie zawiera AOX
 • WGK 1

* pojemnik 1 litr wyłącznie do celów testowych

Opis Numer artykułu
CITOCLYN Anilox 1,000 litrów BMC04000
CITOCLYN Anilox 1 litr * BMC04001
CITOCLYN Anilox 20 litrów BMC04020
CITOCLYN Anilox 200 litrów BMC04200
CITOCLYN Anilox 600 litrów BMC04600

CITOCLYN Calyex

CITOCLYN Calyex to środek czyszczący ręcznej aplikacji do usuwania osadów wapnia i magnezu. Produkt myjący rozpuszcza uporczywe pozostałości wapnia i magnezu, usuwając je szybko i dokładnie z wałków rastrowych i akcesoriów. CITOCLYN Calyex nadaje się również do usuwania osadów w systemach czyszczenia płyt drukarskich.

 • Niepieniący
 • Znakomita zdolność rozpuszczania wapnia
 • Łatwa obsługa
 • Zalecane rozcieńczanie z wodą 1:1
 • Kompatybilny ze stalą nierdzewną, chromem, ceramiką, PE i PP
 • pH ~ 1,2
 • Bardzo dobra zdolność rozpuszczania wapnia
 • Łatwa aplikacja
 • Hamuje korozję
 • Niepieniący
 • Brak lotnych związków organicznych (2010/75/UE)
 • Nie zawiera AOX
 • Klasa zagrożenia wód 1
 • Gęstość 1,05 g/cm3
Opis Ilość (Litry) Numer
CITOCLYN Calyex 1.000 BMC07000
CITOCLYN Calyex 1 BMC07001
CITOCLYN Calyex 20 BMC07020
CITOCLYN Calyex 200 BMC07200
CITOCLYN Calyex 600 BMC07600

CITOCLYN UV

CITOCLYN UV to środek czyszczący do usuwania z wałków rastrowych i klisz farb fleksodrukowych UV, farb dyspersyjnych i lakierów 2K

 • Produktu używa się w czystej formie i nadaje się on zarówno do czyszczenia ręcznego jak i do automatycznych urządzeń myjących. W przypadku ręcznego czyszczenia produkt można nakładać na klisze lub wałek rastrowy przy użyciu szmatki lub butelki z atomizerem.
 • W zależności od stopnia zabrudzenia pozostawić na kilka minut do całkowitego odparowania, a następnie zetrze szmatką nie pozostawiająca kłaczków.
 • Maksymalna temperatura dla automatycznych urządzeń myjących 40°C
 • Neutralny współczynnik pH (pH 6 – 7)
 • Duża skuteczność czyszczenia
 • Nie niszczy klisz
 • Brak śladów czyszczenia
 • Temperatura zapłonu 100 – 110°C
 • Nie zawiera VOC
 • Nie zawiera AOX
 • WGK 1
   

* pojemnik 1 litr wyłącznie do celów testowych

Opis Numer artykułu
CITOCLYN UV 1,000 litrów BMC05000
CITOCLYN UV 1 litr * BMC05001
CITOCLYN UV 20 litrów BMC05020
CITOCLYN UV 200 litrów BMC05200
CITOCLYN UV 600 litrów BMC05600

Oferta