+48 52 35 46 155
+48 52 566 82 74

Email:

 CREASY BREYE CORRCHECK
CounterControl DenCITOmeter SpektraldenCITOmeter

Processline - urządzenia pomiarowe

CITO Creasy

 CITO Creasy

Z naszym urządzeniem CITO Creasy , do pomiaru przetłoczeń , możesz sprawdzić charakterystykę przetłoczeń. Nasze urządzenie jest pomocnym , do poprawnego  ustawiania maszyny sztancującej , wykrojnika,  przy optymalizacji  procesu sztancowania.

CITO CREASY to urządzenie pomiarowe, służące do optycznej rejestracji  przetłoczeń sztancowanych opakowań . Za pomocą odpowiedniego oprogramowania przetłoczenia poddaje się ocenie.

Podczas pracy urządzenia  rejestrowane będą graficznie,  następnie oceniane i dokumentowane w postaci  raportu PDF :  szerokość, wysokość i symetria przetłoczenia  , jak również kąty  składania ( prawy, lewy ) .
Gwarantuje to zoptymalizowanie dalszej pracy na  składarko sklejarkach .
 
Z CITO CREASY można również dokonywać pomiaru przetłoczeń przy użyciu matryc do tłoczenia.

Dane techniczne
•    Pomiar przetłoczeń 
•    Pomiar kątów składania
•    Sprawdzanie wysokości przetłoczenia
•    Sprawdzanie szerokości przetłoczenia
•    Sprawdzanie lewego i prawego kąta składania
•    Dokumentowanie i kontrola w formie raportu PDF
•    Tworzenie statystyk  formie raportu PDF
•    Tolerancja: pomiar głębokości 0,003 mm

E-Guide Pro
Rozszerzenie do CITO Creasy -  pozwalające na dokonywanie pomiarów , oceny i optymalizacji przetłoczeń i tłoczenia na sucho,  w tekturze litej. Dzięki tej funkcji można zoptymalizować matryce i patryce do tłoczeń.


Power Crease
Rozszerzenie Power Crease do CITO CREASY Premium pozwala mierzyć i sprawdzać nagniecenia  po stronie bigowania.


Power Box
Rozszerzenie pozwalające na  kontrolowanie  poprawności  kątów składania  przy  zastosowaniu  noży rycujących w wykrojniku. 

 

CITO Breye

 CITO Breye

Przyrząd pomiarowy Braille'a

CITO BREYE jest podłączony do komputera przez USB. Przechwytuje obrazy próby z pomiarów w 3D  i przesyła je do komputera w celu analizy.

Oprogramowanie analizuje punkty Braille’a i wyświetla wysokość, średnicę podstawy i strukturę punktów. Mierzone  wartości mogą być gromadzone i oceniane statystycznie. Można zapisywać i drukować raporty jakości . CITO BREYE może być stosowany na różnych etapach produkcji:

•    w maszynie do wytłaczania 
•    po sklejeniu  opakowania
•    w dziale jakości.

CITO BREYE to niezawodne, mobilne urządzenie pomiarowe, które testuje i dokumentuje zadania pomiarowe zgodnie z normą DIN EN 15823. Tłoczenie punktów Braille nie jest przez pomiar uszkadzane.

Mierzone wartości zapisywane są automatycznie  i dlatego są odporne na fałszowanie, są zapisywane w formie raportu i mogą być przywołane w dowolnym momencie.

Dane techniczne
Pomiar wysokości punktu
Pomiar szerokości punktu
Pomiar odległości punktu
Wsparcie normą  DIN EN 15823
Dokumentacja testów w formie  raportu jakości PDF
Dokumentacja statystyk w formie  raportu jakości PDF
Tolerancja: ± 0,01 mm
 

Cito Corrcheck

Cito Corrcheck

Urządzenia do pomiaru przetłoczeń / Urządzenie do pomiaru tektury falistej

CITO CORRCHECK to optyczny i bezdotykowy  system pomiarowy do kontrolowania efektu mechanicznej tarki, profili fal przy  otwartej fali  oraz procesu  bigowania tektury  falistej.

CITO CORRCHECK pozwala redukować koszty związane z odpadami. CITO CORRCHECK jest techniczno-pomiarową  odpowiedzią  na problematykę  tarki.

Ten system pomiarowy umożliwia pomiar efektu tarki bezpośrednio w produkcji bez wysokiego nakładu w przygotowanie wzoru pomiarowego .
W przypadku odchyleń od wartości zadanych można niezwłocznie podjąć właściwe działania.

Dane techniczne

Pomiar profili fali do 2,10 mm
Pomiar efektu tarki
Pomiar rowka
Pomiar rycy
Dokumentacja z  testów w postaci raportu jakościowego w PDF
Tolerancja: pomiar głębokości 0,003 mm
Tolerancja: efekt tarki 0,001 mm

 

CITO CounterControl

CITO CounterControl  to optyczny ,  bezdotykowy system pomiarowy do kontroli szerokości i głębokości kanałow  w płytach  Pertinax oraz w płytach stalowych.

Zmniejsz koszty wynikające z błędów pomiarowych dzięki CITO CounterControl. Zoptymalizuj i zabezpiecz proces produkcyjny.

Z CITO CounterControl można sprawdzić zużycie płyt  Pertinax przy powtarzających się zleceniach , a tym samym uniknąć przestoju maszyny.

System pomiarowy umożliwia stałą dokładność pomiaru, niezależnie od użytkownika. Reklamacje i błędy pomiarowe należą  do przeszłości.

Opcjonalnie system pomiarowy jest dostępny z wyposażonym laptopem.
Dane techniczne :
•    Pomiar głębokości kanału 
•    Pomiar szerokości kanału
•    Pomiar promienia na dnie kanału
•    Pomiar kąta na dnie kanału zagniatania
•    Dokumentacja z  testów jako raport jakości PDF
•    Tolerancja: pomiar głębokości 0,003 mm
•    Szerokość pomiaru od 0,01 do 8 mm
•    Głębokość pomiaru od 0,001 do 3 mm
 

DenCITOmeter

Podręczne urządzenie do pomiaru farb  przeznaczone dla  druku fleksograficznego i offsetowego
CITO DenCITOmeter jest małym,  inteligentnym  urządzeniem  pomiarowym do wykorzystania w drukarni. Zapewnia szybkie i dokładne wyniki, a  obsługa urządzenia  jest bardzo łatwa.

Za pomocą urządzenia możliwa jest prosta, precyzyjna i niezawodna kontrola  nasycenia barwy, pomiaru gęstości, wielkości rastra  i balansu szarości .

Urządzenie pomiarowe dostosowane do Twoich potrzeb, wskazuje bardzo  dokładnie funkcje pomiarowe , wymagane na maszynie drukującej : 

•    gęstość
•    nasycenie barwy
•    wartość nasycenia
•    balans

Nasze urządzenie jest dostępne  w różnych wersjach, z filtrami lub bez  filtrów polaryzacyjnych jak i z różnymi  zestawami  filtrów.

Dane techniczne :
•    Zerowanie na papierze białym
•    Mierzenie wartości gęstości
•    Pomiar  nasycenia barwy
•    Pomiar wartości barwy
•    Pomiar różnicy  gęstości i różnicy balansu
•    Ustawienie  kalibracji
•    Ustawianie gęstości bezwzględnej lub względnej
•    Zasilany przez 2 baterie AA (LR6) (brak w zestawie)
•    Tolerancje: Gęstość  ± 0,01 , wartość nasycenia, ± 1% 

 

Opis Wersja Ilość Numer
DenCITOmeter, EPL Offset bez filtra polaryzacyjnego 1 szt. BYG00108
DenCITOmeter, EPS Offset z filtrem polaryzacyjnym 1 szt. BYG00109

 

SpektraldenCITOmeter

Podręczne urządzenie do pomiaru farb  przeznaczone dla  druku fleksograficznego i offsetowego CITO SpektraldenCITOmeter jest małym,  inteligentnym  urządzeniem  pomiarowym do wykorzystania w drukarni. Zapewnia szybkie i dokładne wyniki, a  obsługa urządzenia  jest bardzo łatwa.

Łączy funkcje pomiarowe densytometru z funkcjami spektralnego densytometru. 

Za pomocą urządzenia możliwa jest prosta, precyzyjna i niezawodna kontrola  nasycenia barwy, pomiaru gęstości, wielkości rastra  i balansu szarości .

Spektralny densytometr pokazuje różnicę kolorów między dwoma kolorami według  Delta E 2000.

Urządzenie pomiarowe dostosowane do Twoich potrzeb, wskazuje bardzo  dokładnie funkcje pomiarowe , wymagane na maszynie drukującej : 

•    gęstość
•    nasycenie barwy
•    wartość nasycenia
•    balans 
•    Delta E 2000
•    Opcjonalnie  transfer danych pomiarowych na  komputer.

Nasze urządzenie jest dostępne  w różnych wersjach, z filtrami lub bez  filtrów polaryzacyjnych .

Dane techniczne :

•    Zerowanie na papierze białym
•    Pomiar  gęstości
•    Pomiar  nasycenia barwy
•    Pomiar wartości barwy
•    Pomiar różnicy  gęstości i różnicy balansu
•    Pomiar DELTA E 2000
•    Ustawienie  kalibracji
•    Ustawianie gęstości bezwzględnej lub względnej
•    Zasilany przez 2 baterie AA (LR6) (brak w zestawie)
•    Tolerancje: Gęstość  ± 0,01 , wartość nasycenia, ± 1% , DELTA E 0,5 

Oferta