+48 52 35 46 155
+48 52 566 82 74

Email:

Linie specjalne - perforacje, linie tnąco - bigujące, perforacje faliste

Linie specjane

Linie perforujące

Dostępne w 2 Pt., 3 Pt. i 4 Pt. Dostarczane w różnych kombinacjach.

Linie tnąco - bigujące

Za pomocą tych linii unika się czasochłonnego układania sztuk linii tnących i bigujących. Dostępne w 2 Pt. 3 Pt. i 4 pt.

Perforacja falista - noże klejowe

Te linie perforujące dostępne są w 2 Pt. i 3 Pt., wysokości: 23,20 - 23,70 mm; podział 2/2 Pt.; podział fali: 5 mm.

Linie faliste

Przystosowane do tworzenia bezpiecznych krawędzi cięcia kartonu i tektury falistej. Perforacja rozdzielająca.
Dostarczane są tylko parami. Standardy wg STANDARDÓW ESU.

Linie puzzlowe

Dostarczane w trzech wersjach. Możliwość produkcji wersji specjalnych.

Linie wyłamujące

Do łatwiejszego usuwania odpadów. Dostarczane w trzech wersjach dla optymalnego wyniku wyłamywania: proste, falowane i ząbkowane.

Linie rycujące

Grubość podstawy Wysokość ostrza Kąt ostrzenia Wymiary (dł. x szer)
0,2 mm od 0,3mm do 0,8 mm 70 ° 600 mm x 10 mm

Oferta