+48 52 35 46 155
+48 52 566 82 74

Email:

CITOSOL Free - Środek czyszczący do płyt tnących

Środki czyszczące - CITOSOL Free

CITOSOL Free jest doskonałym uzupełnieniem gamy detergentów. Składa się z rozpuszczalników organicznych i pomarańczowych terpenów.
CITOSOL Free ma identyczne właściwości czyszczące jak CITOSOL.

Dzięki zoptymalizowanym składnikom CITOSOL Free posiada również przekonujące zalety:
* CITOSOL Free jest środkiem czyszczącym, który nie wymaga oznakowania zagrożenia.
* Wysyłka frachtem lotniczym lub kurierem może być zatem realizowana łatwo, tanio i szybko.
* Środek czyszczący charakteryzuje się niską zawartością rozpuszczalnika, a tym samym wysoką temperaturą zapłonu, co jest szczególnie korzystne w przypadku magazynowania.
* Pod względem bezpieczeństwa i kompatybilności obróbka z użyciem CITOSOL Free jest czystym rozwiązaniem.

CITOSOL FREE jest produktem zarejestrowanym przez NSF (Program Rejestracji Związków Nieżywnościowych).
(CITOSOL FREE / Kod kategorii: K1, K3 / Nr rejestracyjny NSF. 163240)

Zoptymalizowane właściwości materiałowe:

  • Temperatura zapłonu> 62 ° C
  • Zawartość rozpuszczalnika <5%
  • Nie podlega wymogom TA Luft (niemieckie przepisy dotyczące emisji) Dyrektywa
  • Dyrektywa VOC 2004/42 / WE: 0%
  • Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
  • Produkt mieści się w klasie przechowywania 10 zgodnie z TRGS 510 (niemieckie przepisy dotyczące substancji niebezpiecznych)

CITOSOL Free

Opis Numer artukułu
CITOSOL Free 1 litr BMA00010
CITOSOL Free 5 litrów BMA00011
CITOSOL Free 20 litrów BMA00012

CITOSOL Free - akcesoria

Opis Numer
1 puszka z pompką 1 litr BMB00004
1 zestaw czyszczący do puszki z pompką BMB00008
1 skrobak do kleju - szerokość ostrza 100 mm BMB00001
1 zestaw ostrzy (10 sztuk) do skrobaka do kleju BMB00002
1 skrobak - szerokość ostrza 20 mm BMB00007
Ostrze do skrobaka 20mm BMB00010
Kranik spustowy do beczki 60 l BMB00005

Oferta